Home

Nitroglycerine FK

Nitroglycerine on eBay - Fantastic prices on Nitroglycerine

 1. nitroglycerine (oromucosaal) vergelijken met een ander geneesmiddel. Advies. Voor het couperen van een aanval van angina pectoris kunnen isosorbidedinitraat of nitroglycerine oromucosaal worden toegediend. Daarnaast starten met behandeling van beïnvloedbare risicofactoren voor coronaire arteriosclerose, te beginnen met leefstijladviezen
 2. g van nitrietionen: methemoglobinemie, cyanose, dyspneu, tachypneu
 3. dere mate op de arteriële bloedvaten
 4. Nitroglycerine is een van de eerste krachtige springstoffen die werden ontwikkeld. Het werd aanvankelijk gebruikt voor tunnelbouw , wegenaanleg , mijnbouw en dergelijke, maar door de grote gevoeligheid ervan - het kan al exploderen bij een relatief kleine slag, stoot of wrijving - was het vervoer een groot en gevaarlijk probleem en moest het vlak bij de gebruiksplaats worden gefabriceerd
 5. Nitroglycerine Teva is een geneesmiddel in de vorm van een pleister die op de huid wordt aangebracht. Elke pleister is afzonderlijk verpakt in een sachet (zakje) met de opdruk Nitroglycerine Teva 5 mg/24u, Nitroglycerine Teva 10 mg/24u of Nitroglycerine Teva 15 mg/24u. Nitroglycerine Teva is verkrijgbaar in een verpakking met 30 pleisters

nitroglycerine (oromucosaal) Farmacotherapeutisch Kompa

De vrouwen behandeld met nitroglycerine hadden wel aanzienlijk vaker hoofdpijn dan de vrouwen in de placebogroep, vooral in de eerste maand van de behandeling (35 versus 5%). De onderzoeksresultaten suggereren dat behandeling met nitroglycerine het risico op fracturen kan verminderen, concluderen Jamal en collega's Nitroglycerine is een medicijn dat de bloedvaten verwijdt. Het medicijn vermindert het zuurstofverbruik van het hart. Ook zorgt het voor een betere aanvoer van zuurstof naar het hart. Nitroglycerine wordt gebruikt bij pijn op de borst. U kunt het ook gebruiken vlak voordat u meer inspanning dan normaal moet leveren Dat nitroglycerine verlichting biedt bij patiënten met angina pectoris is al meer dan 130 jaar duidelijk. Dat de nitroglycerine wordt omgezet in het vaatverwijdende stikstofmonoxide wordt ook al enige tijd vermoed. Het enzym dat nitroglycerine.. Strategy Game Enthusiast. Currently Recording Guides and Gameplay of Langrisser Mobile Server: Rocky Valley. Guild: Snow. F2P Player Jan 2019 - Dec 8, 2019. Privileges player from there

NITROGLYCERINE. Aantal meldingen: 112: Ernstig: 13: Geslacht: Man Vrouw: 48 (43%) 64 (57%) Leeftijd . Jaar van ontvangst Jaar waarin de melding gedaan is. Jaar bijwerking Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002. Nitroglycerine kan worden geadsorbeerd aan bepaalde kunststoffen. Het verdient daarom aanbeveling de oplossing toe te dienen via een geschikt pompsysteem en gebruik te maken van glazen of uit polypropyleen vervaardigde injectiespuiten en een uit polyethyleen vervaardigd infusiesysteem dat nitroglycerine niet adsorbeert Find patient medical information for Nitroglycerin Oral on WebMD including its uses, side effects and safety, interactions, pictures, warnings and user ratings Nitroglycerin, also known as glyceryl trinitrate (GTN), is a medication used for heart failure, high blood pressure, anal fissures, painful periods, and to treat and prevent chest pain caused by decreased blood flow to the heart (angina) or due to the recreational use of cocaine. This includes chest pain from a heart attack. It is taken by mouth, under the tongue, applied to the skin, or by.

nitroglycerine (parenteraal) Farmacotherapeutisch Kompa

 1. Nitroglycerine, oplossing in alcohol met meer dan 1% doch ten hoogste 5% nitroglycerine mag worden ingedeeld in klasse 3 en onder UN-nummer 3064, mits wordt voldaan aan alle voorschriften van verpakkingsinstructie P300 in 4.1.4.1
 2. Nitroglycerin sublingual tablet (Nitrostat) is used to treat angina (chest pain). Learn about side effects, dosage, warnings, and more
 3. nitroglycerine nitroglycerine zelfst.naamw. [scheikunde] vloeibare springstof, bereid uit glycerol, zwavel- en salpeterzuur die bij kleine trillingen kan ontploffen Bron: Wikiwoordenboek - nitroglycerine
 4. Drugs.com provides accurate and independent information on more than 24,000 prescription drugs, over-the-counter medicines and natural products. This material is provided for educational purposes only and is not intended for medical advice, diagnosis or treatment. Data sources include IBM Watson Micromedex (updated 2 Feb 2021), Cerner Multum™ (updated 3 Feb 2021), ASHP (updated 29 Jan 2021.
 5. nitroglycerine v / m vloeibare springstof, bereid uit glycerol, zwavel- en salpeterzuur die bij kleine trillingen kan ontploffen; Synoniemen. glyceryltrinitraat; Verwante begrippen. dynamiet; Hyperoniemen. glycerin
 6. es of kruiden die u misschien gebruikt. Een interactie is wanneer een stof de manier waarop een medicijn werkt verandert. Dit kan schadelijk zijn of voorkomen dat het medicijn goed werkt. Nitroglycerine sublinguale tablet wordt geleverd met verschillende waarschuwingen
 7. Nitroglycerin side effects. Get emergency medical help if you have signs of an allergic reaction: hives; difficult breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat.. Call your doctor at once if you have: severe or throbbing headaches that do not become less severe with continued use of nitroglycerin

Nitroglycerin, med det kemiske navn Glyceryltrinitrat, er et yderst eksplosivt stof, som blandt andet anvendes til fremstilling af dynamit.Navnet nitroglycerin må kemisk betegnes som misvisende, for stoffet er ikke en nitroforbindelse, men i stedet en ester af glycerol og salpetersyr Nitroglycerine of glyceryltrinitraat (afkorting: NG) is een kleurloze, explosieve vloeistof. 75 relaties

nitroglycerine (transdermaal) Farmacotherapeutisch Kompa

Nitroglycerine - Wikipedi

Profylactisch gebruik van nitroglycerine sublinguaal kan dan worden overwogen. Fosfodiësterase-5-remmers kunnen worden voorgeschreven aan patiënten met hartfalen, tenzij zij nitraten gebruiken. Vliegen en verblijf op hoogte en in de (sub)tropen Isosorbidedinitraat heeft een kortere werkingsduur dan nitroglycerine, zodat het frequent moet worden toegepast. Lokale calciumantagonisten (diltiazemcrème) hebben twee voordelen boven isosorbidedinitraat: ze hoeven maar tweemaal per dag te worden aangebracht (in plaats van vijfmaal) en geven minder hoofdpijnklachten Hoge bloeddruk wordt behandeld door het vermijden van risicofactoren en door medicijnen die bloeddrukverlagers worden genoemd. Er zijn veel verschillende soorten bloeddrukverlagers die vaak in combinatie worden voorgeschreven

Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van NTG inzichtelijk te maken.. Op deze pagina staat een uitleg van de verschillende betekenissen van NTG en verwijzingen daarnaartoe. Bent u hier via een pagina in Wikipedia terechtgekomen? Pas dan de verwijzing naar deze doorverwijspagina aan, zodat toekomstige bezoekers direct op de juiste pagina terechtkomen Sodium nitroprusside (SNP), sold under the brand name Nitropress among others, is a medication used to lower blood pressure. This may be done if the blood pressure is very high and resulting in symptoms, in certain types of heart failure, and during surgery to decrease bleeding. It is used by continuous injection into a vein. Onset is typically immediate and effects last for up to ten minutes De RAS-remmers zijn onder te verdelen in Angiotensine II-antagonisten, Angiotensine Converterend Enzym (ACE)-remmers en Renineremmers. We schrijven d keuzebepaling. Het is nog een open vraag of de atypische antipsychotica de typische middelen zullen of moeten vervangen. Qua effectiviteit doen de nieuwe middelen zeker niet onder voor de oudere antipsychotica en ze lijken zelfs superieur wat betreft het verminderen van de negatieve symptomen en het verbeteren van de cognitie.12 13 Aangezien de bijwerkingen geringer lijken en de kans op.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2020 om 22:26. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk Angina, also known as angina pectoris, is chest pain or pressure, usually due to not enough blood flow to the heart muscle.. Angina is usually due to obstruction or spasm of the arteries that supply blood to the heart muscle. Other causes include anemia, abnormal heart rhythms and heart failure.The main mechanism of coronary artery obstruction is atherosclerosis as part of coronary artery disease V032 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Atorvastatine SUN 10 mg, filmomhulde tabletten Atorvastatine SUN 20 mg, filmomhulde tabletten Atorvastatine SUN 40 mg, filmomhulde tablette Bij angina pectoris heb je pijn op de borst. Die pijn komt doordat het hart te weinig zuurstof krijgt. Lees alles over angina pectoris - Nitroglycerine SL (1 spray = 0,4mg) Steeds minder gebruikt in acute schema's - contra-indicaties: Hypotensie (BDS < 90-100 mm Hg) tekens van rechterventrikel AMI op ECG. VIAGRA-inname - zo geen verbetering na 3 doses, waarschijnlijk echt AMI of geen cardiale oorzaak.

Geneesmiddelen, grondstoffen, verpakkingsmaterialen en vaccins zijn soms door verschillende oorzaken niet beschikbaar. De website Farmanco geeft informatie over de reden Synthesis and reactions. Nitrate esters are typically prepared by condensation of nitric acid and the alcohol: For example, the simplest nitrate ester, methyl nitrate, is formed by reaction of methanol and nitric acid in the presence of sulfuric acid: CH 3 OH + HNO 3 → CH 3 ONO 2 + H 2 O. This condensation is sometimes called nitroxylation Nitroglycerine NO-donor 1-5 min 3-5 min nvt 5-200 µg/min, 5 µg/min verhogen per 5 minuten Nitroprusside NO-donor direct 1-2 min nvt 0,3-10 µg/kg/min, met 0,5 µg /kg/min verhogen per 5 minuten Urapidil alfa 1- antagonist/5HT- agonist 3-5 min 4-6 uur 12,5-25mg 5-40 mg/uur Termijn en streefwaarde bloeddruk Eerstekeuzeth erapi Farmacotherapeutische richtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties Deze FTR moet worden geciteerd als: Fraanje WL, Giesen PHJ, Knobbe K, Van Putten AM, Draijer LW

U kunt dan natriumbicarbonaat (ook wel: zuiveringszout of baking soda) gaan gebruiken. Daardoor gaat de zuurgraad van het bloed weer omlaag. Gebruik dit middel alleen in overleg met uw arts Migraine: Herhaalde aanvallen van matige tot heftige, meestal eenzijdige, bonzende hoofdpijn met misselijkheden en/of braken, soms een aura, verergert bij lichamelijke activiteit en er is overgevoeligheid voor licht en geluid.Aanvalsduur altijd 4 tot 72 uur. De precieze etiologie is onbekend, waarschijnlijk is er sprake van een neurovasculaire aandoening, een verstoring van het centraal. Metformine verlaagt de bloedsuiker in het lichaam. Het wordt voorgeschreven bij mensen met diabetes type 2. Lees meer over metformine op diabetesfonds.n Wat is het verschil tussen nitroglycerine oraal en nitroglycerine oromucosaal? Wanneer krijgt iemand met angina pectoris een onderhoudsbehandeling met bijv. pleisters of retard tabletten? Boeken/media . GMD H 7. www.fk.cvz.nl. Author: Uw naam Created Date: 01/08/2017 03:03:0 Dit medicijn heeft geen invloed op het reactie- en concentratievermogen.. Verkeer, werk en sport . Dit medicijn kan duizeligheid veroorzaken en daardoor een negatieve invloed hebben op uw reactie- en concentratievermogen. Hierdoor kunt u ernstige hinder ondervinden van dit medicijn tijdens gewone dagelijkse bezigheden, deelname aan het verkeer, werk of sport

Naast Nitroglycerine heeft NTG andere betekenissen. Ze worden links hieronder weergegeven. Scroll naar beneden en klik om elk van hen te zien. Voor alle betekenissen van NTG klikt u op meer . Als u onze Engelstalige versie bezoekt en definities van Nitroglycerine in andere talen wilt zien, klikt u op het menu taal rechtsonder Een behandeling voor angina pectoris, pijn op de borst, is meestal een verandering in leefstijl. Lees meer in ons ABC Naast Nitroglycerine heeft C3H5N3O9 andere betekenissen. Ze worden links hieronder weergegeven. Scroll naar beneden en klik om elk van hen te zien. Voor alle betekenissen van C3H5N3O9 klikt u op meer . Als u onze Engelstalige versie bezoekt en definities van Nitroglycerine in andere talen wilt zien, klikt u op het menu taal rechtsonder Sandoz B.V. Page 2/9 Atorvastatine Sandoz® 10/20/40 mg, filmomhulde tabletten; RVG 102140-4-52 1313-V24 1.3.1.3 Package Leaflet November 2020 - Als u in de afgelopen 7 dagen het medicijn fusidinezuur (een middel tegen bacteriële infecties

nitraten Farmacotherapeutisch Kompa

Nitroglycerine verlengde de zwangerschapsduur niet en gaf ook geen verbetering in neonatale uitkomsten ten opzichte van placebo, geen behandeling, of andere tocolytica zoals ritodrine, albuterol en magnesiumsulfaat. b. Wat zijn de bijwerkingen van stikstofmonoxidedonoren (voor tocolyse) bij het kind? Bij. Het is geen geheim dat vrouwen tijdens en na de overgang sneller een buikje krijgen. Dit heeft. Inhoud. Bij de Railroad Act van 1864 werd besloten een spoorlijn aan te leggen die de Westkust van de Verenigde Staten met de Oostkust moest verbinden. Twee spoorwegmaatschappije

Bijwerkingen metoprolol. Metoprolol verlaagt de bloeddruk en hartslag, Het zorgt ervoor dat de hartspier minder krachtig samentrekt en minder zuurstof nodig heeft Nitroglycerine en andere nitraten worden gebruikt bij hartaandoeningen, bijvoorbeeld angina pectoris. Een mogelijke bijwerking van deze geneesmiddelen is een plotse daling van de bloeddruk. Hierdoor kan men duizelig worden en vallen. De kans dat een dergelijke bloeddrukdaling zich voordoet, neemt toe als men alcohol drinkt Naast Nitroglycerine heeft NG andere betekenissen. Ze worden links hieronder weergegeven. Scroll naar beneden en klik om elk van hen te zien. Voor alle betekenissen van NG klikt u op meer . Als u onze Engelstalige versie bezoekt en definities van Nitroglycerine in andere talen wilt zien, klikt u op het menu taal rechtsonder

Nitraten, en met name nitroglycerine, zijn al sinds het eind van de negentiende eeuw effectieve medicijnen tegen angina pectoris. Maar al eerder (1865) had de Zweedse industrieel Alfred Nobel het dynamiet uitgevonden, een mengsel van nitroglycerine (75 procent), kiezelgoer (24,5 procent) en natriumcarbonaat (0,5 procent) Nitroglycerine Recommended for you. 13:47. Langrisser M - Challenge - Thousands Of Joshuas - Duration: 4:51. Airyuken 1,447 views. 4:51. Langrisser M - Time Rift Normal 9-8 - 3 Star Clear with 1. Nitroglycerine (Nitrobaat, Nitrostat): Een hartmiddel, toegepast bij angina pectoris. Nitrostat: Merknaam voor nitroglycerine, een middel tegen angina pectoris. (N) Nizatidine: Een histamine(2)-blokkerend middel dat de maagzuurproductie remt Nitroglycerine Pleister Mylan 10, pleister voor transdermaal gebruik 0,4 mg/uur ATC-Code: C01DA02. Producent: Mylan. Leer meer. TEPADINA 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie. ATC-Code: L01AC01. Producent: Adienne. Leer meer. Populaire medicijnen VSM.

Video: Nitroglycerin - Wikipedi

Paraffine (v.Lat. parum = weinig, affinis = verwant, met de betekenis weinig reactief) is een uit aardoliefracties en bruinkoolteer verkregen mengsel van bij kamertemperatuur vaste kristallijne alkanen met 17 tot 57 koolstofatomen en lineaire ketens. De algemene molecuulformule van zulke lineaire alkanen is ().Het smeltpunt is afhankelijk van de ketenlengte Nog geen geneesmiddelen bekeken. Druk op 'geneesmiddelen' en vervolgens op een item om de details van een geneesmiddel te bekijken. De laatste aangeklikte geneesmiddelen verschijnen in deze lijst

Fluimucil Drank Forte 40mg/ml met acetylcysteine 40mg/ml. Bij aandoeningen van de luchtwegen en bij vastzittende hoest door taai slijm NTG Air & Ocean Netherlands is your preferred partner in air & ocean freight solutions. We offer a wide range of transport services to/from around the world

Wilt u weten welke medicijnen u vergoed krijgt bij VGZ? En bij welke apotheken u terechtkunt? Bekijk onze vergoeding van medicijnen * Capoten dient voorzichtig te worden toegediend met andere bloeddrukverlagende middelen en met middelen tegen pijn op de borst (nitroglycerine of andere nitraten). • Als u het middel lithium gebruikt, let dan op. In combinatie met Capoten kan de hoeveelheid lithium in uw bloed verhoogd worden. Dit kan gepaard g. met schadelijke effecten

isosorbidemononitraat Farmacotherapeutisch Kompa

NTGent, het stadstheater van de toekomst, combineert productie en tournees, onafhankelijk toneel en repertoire, theaterkunst, theoretisch discours en politiek engagement met het oog op globaal realisme Making a great palm tree isn't as hard as it seems, follow along in this easy tutorial and make your own fantastic looking palm trees. No special tools requi..

Bètablokker Metoprolol (Selokeen), werking en bijwerkingen Bètablokkers zijn oorspronkelijk gemaakt voor hartritmestoornissen. Nu worden ze daarnaast massaal gebruikt tegen hoge bloeddruk en migraine Wat is Viagra en is dat hetzelfde als Kamagra? Viagra is geen drug maar de merknaam van een middel dat de bloedtoevoer naar de penis stimuleert waardoor een erectie makkelijker optreedt Dirk Davelaar is geboren op 21 oktober 1863 in Speuld (Ermelo), zoon van Gijsbert Davelaar en Lijsje van de Pol. Hij is getrouwd op 3 augustus 1911 in Ermelo met Jacobje van Hierden, ze kregen 1 kind. Hij is overleden op 29 september 1933 in Speuld (Ermelo). Deze informatie is onderdeel van van op Genealogie Online PubMed comprises more than 26 million citations for biomedical literature from MEDLINE, life science journals, and online books. Citations may include links to full-text content from PubMed Central and publisher web sites

Alles over nitraten Hartstichtin

nitroglycerine, een middel bij een bepaalde hartaandoening (angina pectoris); prazosine, een middel bij hoge bloeddruk en het syndroom van Raynaud. Gebruikt u naast Metoprololtartraat Sandoz nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst ander Definition of nitroglycérine in the Definitions.net dictionary. Meaning of nitroglycérine. What does nitroglycérine mean? Information and translations of nitroglycérine in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web Nitroglycerine NO-donor 1-5 min 3-5 min nvt 5-200 µg/min, 5 µg/min verhogen per 5 minuten Nitroprusside NO-donor direct 1-2 min nvt 0,3-10 µg/kg/min, met 0,5 µg /kg/min verhogen per 5 minuten Urapidil alfa 1- antagonist/5HT- agonist 3-5 min 4-6 uur 12,5-25mg 5-40 mg/uur Termijn en streefwaarde bloeddruk Eerstekeuzeth erapi Looking for phrases related to the word nitroglycerine? Find a list of matching phrases on Phrases.com! The Web's largest and most authoritative phrases and idioms resource

Nitroglycerinezalf versterkt botten medischcontac

Looking for phrases related to the word nitroglycérine? Find a list of matching phrases on Phrases.com! The Web's largest and most authoritative phrases and idioms resource Robert Tepper Nitroglycérine Lyrics. Nitroglycérine lyrics performed by Robert Tepper: C'est un amour maudit C'est une erreur fatale Pour toi et mo Find below definitions and meanings of Nitroglycerine. If we don't currently have any definitions there is a link to check definitions on Google. Also find a similar words the begin with the same characters, end with the same characters, anagrams, reverse anagrams, word scrambles and words with similar letters

How to say nitroglycerine in German? ni·tro·glyc·er·ine Would you like to know how to translate nitroglycerine to German? This page provides all possible translations of the word nitroglycerine in the German language Het internet staat vol met info over medicijnen. Waarom dan kiezen voor de medicijnuitleg op Apotheek.nl? Vanwege de betrouwbaarheid! Als u voor Apotheek.nl kiest, weet u zeker dat de informatie actueel, juist en volledig is A list of lyrics, artists and songs that contain the term nitroglycerine - from the Lyrics.com website How to say nitroglycerine in Vietnamese? ni·tro·glyc·er·ine Would you like to know how to translate nitroglycerine to Vietnamese? This page provides all possible translations of the word nitroglycerine in the Vietnamese language

1. Introduction. Nitroglycerine (NG), also known as glycerol trinitrate, is usually produced from the glycerine nitration. Its nomenclature is 1,2,3-propanetriol trinitrate, chemical formula is C 3 H 5 (ONO 2) 3, and molecular weight is 227 g/mol.The industrial product is a yellowish oily liquid having a density of 1.591 g/cm 3 at 25 °C. . Nitroglycerine has explosive properties and has been. nitroglycerine pronunciation - How to properly say nitroglycerine. Listen to the audio pronunciation in several English accents Bij een hartinfarct is een van de kransslagaders of een zijtak ervan afgesloten. Dit belemmert de doorstroming van het bloed waardoor er hartweefsel kan afsterven Wat is het verschil tussen nitroglycerine oraal en nitroglycerine oromucosaal? Wanneer krijgt iemand met angina pectoris een onderhoudsbehandeling met bijv. pleisters of retard tabletten? Boeken /media. GMD H 7. www.fk.cvz.nl. Author: Rita de Vries-Ellen Created Date: 12/06/2016 01:27:00 Last modified by

 • Blijft wintertijd.
 • Best commercials worldwide.
 • Ikea frosta.
 • Black Ops 3 zombie Chronicles.
 • Racefiets routes Amersfoort.
 • ALPENWEIDE 3 letters.
 • Barfi moviemeter.
 • Ruis op de werkvloer.
 • Koelwagen met laadklep te koop.
 • Parkeren GGD Rotterdam.
 • Underlayment vloer verven.
 • Zilvervisjes Lokdoos.
 • Loa Amsterdam.
 • Indirecte verlichting keuken.
 • Nook onderzetter.
 • Female rappers.
 • Orthodontist Weert.
 • Rennie tegen maagpijn.
 • Koopmans cakemeel AH.
 • Gracie Elliot Teefey.
 • Tilia cordata.
 • Ligplaats voor woonboot te huur.
 • Tiara mould osrs.
 • Echica Geldermalsen.
 • Molo uitverkoop.
 • Vak K Feyenoord.
 • Vacature huisartsenpraktijk.
 • Greek god tree map.
 • Tramadol/paracetamol ervaringen.
 • Atrosan 120 tabletten.
 • Dead Island g2a.
 • Huismiddel tegen jicht.
 • Eclipse Cross hybride.
 • New Course St Andrews.
 • Vestibular schwannoma.
 • Ran I run it.
 • PLUS cookie dough.
 • Yamaha Silent piano.
 • Mercedes a klasse motor renault.
 • Bergen Belsen museum.
 • Wandelroute Assen.