Home

Sport en cultuurcheques boudewijnpark

Ticket Sport & Culture is maximaal vijftien maanden geldig, van 1 juli van het jaar van uitgave tot en met 30 september van het volgende jaar. Wees gerust, de geldigheidsdatum staat duidelijk aangegeven in het midden van de cheque Openingsuren. BOUDEWIJN SEAPARK IS TIJDELIJK GESLOTEN door corona maatregelen genomen door de federale regering op 23/10/20 Boudewijn Seapark is het hele jaar door geopend, opgedeeld in een zomerseizoen en een winterseizoen Breng deze uitgeprint en samen met gepast aantal sport- en cultuurcheques mee op de dag van je bezoek naar het onthaal. je vanaf station Brugge de buslijnen 7 of 17 van De Lijn richting Centrum nemen en uitstappen bij halte Sint-Michiels Boudewijnpark. Tickets bestellen

Ticket Sport & Culture Edenre

Met sport- en cultuurcheques kan je terecht in meer dan 3.000 sport- en cultuurcentra. De culturele en sportorganisaties moeten wel erkend of gesubsidieerd zijn (musea, theater, sportclubs ). > Ontdek hier waar de sport- en cultuurcheques worden aanvaard Bron: KB dd. 22 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders houdende de verlenging van de geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques als gevolg van de COVID-19.

Openingsuren - Boudewijn Seapark - Dolfinarium Pretpark

 1. Coronacrisis 2.0: nieuwe verlenging van de geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques, sport/cultuurcheques en consumentencheques. 25/11/2020 - 13u. De NAR heeft een unaniem advies uitgebracht om de geldigheidsduur van maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques, sport-/cultuurcheques en consumentencheques te verlengen
 2. Maaltijd-, eco- en geschenkcheques. Alle papieren en elektronische cheques (maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques) die in maart, april, mei en juni 2020 verstrijken, worden verlengd met een periode van 6 maanden vanaf de datum waarop die cheques verstrijken. Sport- en cultuurcheques. Sport- en cultuurcheques hebben een vaste geldigheidsduur
 3. Sport- en cultuurcheques. De sport- en cultuurcheques worden als niet-belastbaar sociaal voordeel bij de werknemer gezien als aan volgende voorwaarden voldaan is: De cheques worden niet toegekend ter vervanging van de bezoldiging; Ze zijn uitgereikt op naam; Ze bedragen maximum €100 per jaar per werknemer
 4. Solden Online sport- en welzijnslessen Diensten en atelier Sport advies B2B (scholen, bedrijven en clubs) Decathlon koopt je fiets terug Cadeaubon. Sluiten. menu. Sluiten. nl. FR NL HELP. HULP NODIG? Vind de antwoorden in onze. Veelgestelde vragen. Bel ons: 02/208.26.6
 5. Na maaltijd-, eco- en cadeaucheques brengt Monizze een nieuw product op de markt: Activ', een innovatieve oplossing voor sport- en cultuurcheques.Ontdek welke voordelen dit digitale platform uw werknemers te bieden heeft en geef hen de mentale en fysieke boost die ze verdienen
 6. Sport en cultuurcheques Zoals gemeld in InfoPLUS 397 ontvangen alle Agfa-Gevaert NV medewerkers die in dienst zijn op 1/12/2019 sport & cultuurcheques ter waarde van 75 euro. Hierbij vind je een lijst van de handelaars waar je terecht kan

Het ontwerp heeft tot doel het advies van de Nationale Arbeidsraad uit te voeren en de geldigheidsduur van maaltijdcheques, eco-cheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques te verlengen. De geldigheidsduur van de maaltijd-, eco-, en geschenkcheques, die in de periode van 1 november 2020 tot en met 31 maart 2021 aflopen, wordt met zes maanden verlengd Opnieuw verlenging van maaltijd- en andere cheques De Nationale Arbeidsraad (NAR) laat maaltijd-, eco- en geschenkencheques die vervallen tussen 1 november 2020 en 31 maart 2021 met 6 maanden verlengen. Ook sport- en cultuurcheques én de nieuwe consumptiecheques zijn langer geldig Sport- en cultuurcheques Sport- en cultuurcheques zijn een vorm van alternatieve verloning. Als werkgever kan je ze door het jaar heen toekennen aan je medewerkers. Die kunnen de cheques vervolgens gebruiken voor culturele en sportieve activiteiten. Onder bepaalde voorwaarden is het extralegale voordeel vrijgesteld van RSZ-bijdragen en dus. Veel bedrijven geven sport- en cultuurcheques cadeau aan hun werknemers. Vanwege de coronacrisis is het aanbod voor sport en cultuur nu veel beperkter. Open Vld+ Mol zal op de gemeenteraad van. De geldigheidsduur van sport- en cultuurcheques, waarvan de vervaldatum 30 september 2020 is, wordt verlengd tot en met 31 december 2020.. Deze verlenging komt er op vraag van de Nationale Arbeidsraad, die hierover in april een advies heeft gegeven

De sport- en cultuurcheques moeten duidelijk vermelden dat hun geldigheidsduur beperkt is tot 15 maanden, en meer bepaald van 1 juli van het jaar van toekenning tot 30 september van het volgende jaar. Deze geldigheidsperiode vloeit voor uit de periodes voor vernieuwing van de meeste sport- en cultuurabonnementen Sport- en cultuurcheques: verplicht of niet? De toekenning van sport- en cultuurcheques in België moet in een collectieve of individuele arbeidsovereenkomst worden geregeld. Zo'n overeenkomst vloeit voort uit een beslissing van de werkgever. Er is dus geen enkele verplichting om ze toe te kennen. Welke regels moet u naleven? Om niet als loon te worden [ Maaltijd- en ecocheques die verstrijken tussen 1 november 2020 en 31 maart 2021 zullen zes maanden langer geldig zijn. De geldigheidsduur van sport- en cultuurcheques. Door te klikken op Accepteer alle Cookies ga je akkoord met het opslagen van first- en third-party cookies om uw surfervaring te verbeteren, het meten van het gebruik van de site en bij te dragen tot onze marketing inspanningen. In onze Cookie Policy vind je meer informatie hoe we de cookies gebruiken en hoe je ze kan beheren

corona-nl - Boudewijn Seapark - Dolfinarium Pretpark

 1. Sport/cultuurcheques beantwoorden aan het begrip loon, tenzij ze tegelijkertijd aan al de hieronder vermelde voorwaarden voldoen.. De sport/cultuurcheques verleend ter vervanging of ter omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel, al dan niet bijdrageplichtig voor de sociale zekerheid, beantwoorden echter steeds aan het loonbegrip
 2. De sport- en cultuurcheques worden afgeleverd op naam van de werknemer, wat wil zeggen dat de toekenning ervan en de daarop betrekking hebbende gegevens (aantal en bedrag) voorkomen op de individuele rekening van de werknemer, overeenkomstig de reglementering betreffende het bijhouden van de sociale documenten
 3. Sport & Vrije Tijd : Duizenden boeken in stock met -5% korting. Ontdek ook onze Boeken en al onze selecties met advies van onze experts

Sport- en Cultuurcheques worden allemaal verlengd tot en met 31 december 2020. Voorbeeld: als je Eco Passes op 20 mei 2020 vervallen, kun je ze nog gebruiken tot en met 20 november 2020. Elektronische cheques zijn automatisch verlengd op je kaart. De geldigheidsdatum die zichtbaar is vanuit je Sodexo4you-account geeft deze nieuwe vervaldatum aan De sport- en cultuurcheque is uitgesloten van RSZ-bijdragen ten belope van € 100 per jaar per werknemer. Dat volgt uit een nieuw besluit (KB 30.06.2006, Staatsblad 03.07.2006, p. 33.390). Tenminste, als een aantal voorwaarden zijn vervuld: niet toegekend ter vervanging van het bestaande loon, toegekend bij CAO of individuele overeenkomst, op naam, niet omruilbaar in geld, max. 15 maanden geldig

Sport & cultuurcheques van Edenred, Sodexo en Monizze (zowel op papier als elektronisch) Consumptiecheques van Sodexo en Edenred (op papier) en Monizze (elektronisch) Ecocheques van Edenred en Sodexo (zowel op papier als elektronisch) Mechelbon; Tijdelijk geen Discovery Combi (B-Dagtrip Er komt een verlenging van de geldigheidsduur van maaltijdcheques, ecocheques, sport- en cultuurcheques en geschenkcheques. Voor maaltijdcheques, ecocheques en geschenkcheques die in de periode van 1 november 2020 tot en met 31 maart 2021 vervallen, verlengt men de geldigheidsduur met 6 maanden De cheques worden uitgegeven door Sodexo en zijn door iedereen te gebruiken. Sommige mensen krijgen de cheques van hun werkgever. Het gemeentebestuur reikt de cheques extra uit aan kwetsbare doelgroepen. Omdat vrijetijdsbeleving net een recht voor iedereen is. Waar kan je de sport- en cultuurcheques gebruiken: in zwembad 'De vloetlijn' De Compliments Sport- en Cultuurcheques van Edenred zijn bonnen met een waarde van 5 tot 50 euro, waarmee de ontvanger sportieve of culturele activiteiten kan betalen, zoals het inkomgeld van het zwembad, of het museum, of de kosten van een sportabonnement. Kortom, de werknemer kan er iets leuks mee doen in zijn vrije tijd en zelf kiezen welke activiteit hij of zij ermee betaalt Een plek waar sport, ontspanning, vrije tijd en mensen samenkomen met een aanbod op maat van families, van groot en klein, waar de drempel laag ligt en waar het grote publiek thuiskomt

Sport & Culture Pass: de sport-en cultuurcheque Sodexo

 1. Sport- en cultuurcheques zijn fiscaal voordelige cheques om aan sport- of cultuurparticipatie te doen. Sinds juli 2006 hebben de sport- en cultuurcheques een wettelijk kader. Werkgevers kunnen voor een bedrag van maximum € 100 per jaar en per persoon sport- en cultuurcheques schenken aan hun werknemers
 2. De sport- en cultuurcheques moeten in het derde trimester overhandigd worden, voor de aanvang van het nieuwe cultuur- en sportseizoen, en ze mogen niet gebruikt worden voor de aankoop van sportmateriaal. Bedoeling is dat de werknemer zich bijvoorbeeld inschrijft in een tennisclub of met de cheque een goed toneelstuk bijwoont
 3. Sport- en cultuurcheques (Sport & Culture Pass) zijn 15 maanden geldig. Wanneer de begunstigde zijn kaart gebruikt om met zijn elektronische cheques te betalen, worden automatisch de 'oudste' cheques eerst gedebiteerd. De vervaldatum van elektronische cheques is te bekijken op je Sodexo4you-account (website en app)
 4. Specifieke geschenkcheque - regimes Sport- en cultuurcheques Voorwaarden voor de sport- en cultuurcheques om als niet- belastbaar sociaal voordeel bij de werknemer te worden aangemerkt en vrij van sociale zekerheidsbijdragen:. De cheques worden niet toegekend ter vervanging van de bezoldiging; Ze worden toegekend op basis van een CAO

De geldigheid van de maaltijdcheques, ecocheques, cadeaucheques, sport- en cultuurcheques werd reeds een eerste keer verlengd door een KB van 20 mei (lees ons artikel Corona-maatregel: verlenging geldigheidsduur geschenkcheques, maaltijdcheques, ecocheques en sport- en cultuurcheques van 4 juni 2020) Wat betekent Sport- en cultuurcheques? Hoi, ik ben Bart! Graag deel ik mijn jarenlange kennis en ervaring op het gebied van boekhouden en zzp'en Zoals we in ons artikel van 11 mei aangekondigd hebben, zou de geldigheidsduur van maaltijdcheques, ecocheques en sport- en cultuurcheques omwille van de coronacrisis verlengd worden. Het KB[1] dat de beslissing van de regering in regelgeving moest omzetten is gepubliceerd. Het KB treedt retroactief in werking vanaf 1 maart 2020. Wat gebeurt er met de maaltijd- en ecocheques Sport en cultuurcheques: SPORT EN CULTUURCHEQUES : Sinds 1 juli 2006 zijn de sport- en cultuurcheques, die door een werkgfever worden toegekend aan haar werknemers, onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van onderworpenheid aan sociale bijdragen Stap het Edenred-universum binnen en geniet elke dag van mooie extraatjes. Wij vergezellen u en uw medewerkers van 's morgens tot 's avonds. Aankopen in buurtwinkels, speciaalzaken of onlineshops? Hier vindt u 4 eenvoudige en snel in te voeren oplossingen waarvan u ook als zelfstandige bedrijfsleider kunt profiteren

Edenred - Ticket Sport & Cultur

Waarvoor gebruiken jullie de sport- en cultuurcheques van

Ook voor 2016 geeft de Gemeente Zoetermeer de bekende Sport- en Cultuurcheques uit. Dit jaar krijgt iedereen die geboren is in 2007 deze cheques. Elk lid kan de cheques verzilveren door ze in te leveren bij De Meervogels. Na inleveren en uitbetaling door de gemeente naar De Meervogels krijg je het bedrag overgemaakt naar de rekening waarvan de contributie betaald wordt. Inleveren kan. Sport- en cultuurcheques die 30 september 2020 als einddatum hadden, blijven nu tot en met 30 september 2021 geldig. There will be an extension of the validity of meal cheques, ecocheques, sports and culture cheques and gift cheques Sport en cultuur in Gent voor studenten van LUCA School of Arts en KU Leuven Architectuur in Gent Stuvo tussenkomst op jouw sportabonnement: Ontvang 20% korting met een max. van €40 per academiejaar op jouw inschrijvingsgeld bij de sportschool.Vul het formulier in en stuur dit naar stuvo.gent@luca-arts.be. ; Stel zelf je sportprogramma samen. . Voor slechts €20 kan je een volledig semester sp We voorzien € 10 korting voor het 2de gezinslid, € 20 voor het 3de gezinslid en € 30 vanaf het 4de gezinslid. We bieden je ook de mogelijkheid aan om rackets te huren aan € 10 voor de hele cyclus van 20 lessen. Bovendien aanvaarden we ook sport- en cultuurcheques als betaalmiddel

7 aanbiedingen in november - Koop en verkoop sport en cultuurcheques eenvoudig op 2dehands Lokale aanbiedingen - Voor iedereen een voordeel

De sport- en cultuurcheques worden verlengd tot 31 december van dit jaar. Een verdere uitbreiding van de geldigheid van de cheques is eventueel mogelijk, aldus De Block en Muylle, afhankelijk van. In uitvoering van het sectoraal akkoord voor het personeel van de lokale en provinciale besturen van 8 april 2020 maken de lokale besturen nu afspraken over een koopkrachtverhoging van globaal 1,1% met ingang van 1 januari 2020. Zo moeten besturen die nog geen maaltijdcheque van 8 euro per gewerkte dag geven, de werkgeversbijdrage van de maaltijdcheque verhogen met 100 euro/VTE, desgevallend.

Corona: Verlenging geldigsheidsduur maaltijd-, eco-, en

Voor sport- en cultuurcheques gelden grotendeels dezelfde regels. Hier geldt er evenwel geen minimumbijdrage van de werknemer. Wel geldt er een maximumbedrag aan sport- en/of cultuurcheques dat per jaar kan worden toegekend: 100 EUR per werknemer. Deze cheques worden eveneens op naam van de werknemer afgeleverd en hebben een geldigheidsduur van. Maaltijd-, eco- en geschenkcheques die in maart, april, mei en juni 2020 vervallen, worden verlengd met zes maanden. Voor sport- en cultuurcheques, die allemaal een vaste vervaldatum hebben op 30 september, komt er een verlenging tot 31 december 2020

Web-en applicatie-ontwikkeling; Hardware Computers en randapparatuur Elektrische apparaten Netwerken en Security; Overige Algemeen Internet-Gebruik Home automation en domotica Internet Protocol versie 6 (Ipv6) Allerlei Games Te koop / Gezocht Maatschappelijke uitdagingen / discussies (niet technisch) Test; Userbase Userbase: Aankondigingen. sport- en cultuurcheques, ingediend door mevrouw A. Storms en de heer H. Bonte - Wetsvoorstel nr. 3-584/1 van 25 maart 2004 ter invoering van sport- en cultuurcheques, ingediend door mevrouw C. Gennez en de heer L. Van-denberghe Bij brief van 14 februari 2005, heeft de heer R. DEMOTTE, minister van Socia een nieuwe verlenging: met 6 maanden voor papieren en/of elektronische maaltijdcheques, ecocheques en geschenkcheques die vervallen tussen 1 november 2020 en 31 maart 2021;; tot 30 september 2021 voor sport- en cultuurcheques die een werkgever in 2019 toekende en dus oorspronkelijk 30 september 2020 als einddatum hadden.De regering verlengde deze geldigheidsduur al tot en met 31 december 2020 Welkom bij Decathlon ! Koop alles wat je nodig hebt om je sport te beoefenen tegen de beste prijs. Retourneren en omruilen gebeurt kosteloos Sport- en cultuurcheque op komst Exclusief voor abonnees door 19 oktober 2005 , 0:00 Vanaf volgend jaar kunnen Belgische werkgevers hun personeel sport- of cultuurcheques schenken

Wie krijgt sport- en cultuurcheques? - Jobat

229 Sport Bedrijven vacatures beschikbaar op Indeed.com. Student (m/v), Allround Medewerker (m/v), Assistent Bedrijfsleider (m/v) en meer Bioscoopvouchers en voordeelkaarten die vervallen in de periode tussen 26/10/2020 en 30/03/2021, blijven automatisch geldig t.e.m. 31/03/2021. Nee, je kan geen sport- en cultuurcheques gebruiken om je filmtickets te betalen bij Kinepolis. Stel je vraag > Gelijkaardige vragen Voor kwalitatief, technisch en trendy sportmateriaal, sportschoenen en sportclub teamwear moet je bij Sportline zijn: gevestigde waarde in West-Vlaanderen met unieke webshop Tot slot wordt geldigheidsduur van maaltijd-, eco-, sport- en cultuurcheques die door de coronacrisis amper kunnen worden uitgegeven opnieuw verlengd en worden de uren van studenten in de zorg of.

Corona: verlenging geldigheidsduur maaltijdcheques

Sport - en cultuurcheques worden in hoofde van de werknemer beschouwd als een sociaal voordeel en zijn bijgevolg niet belastbaar. 4.3.2. Regime werkgever Het toekennen van sport -en cultuurcheques valt onder de rubriek sociale voordelen. Aangezien de sport - en cultuurcheque beschouwd wordt als een van belastingen vrijgesteld sociaa Wij aanvaarden Sport-en cultuurcheques van Sodexo en Edenred. Vink de optie aan bij je online inschrijving indien je deze thuis hebt liggen. Je hoeft zeker niet het volledige inschrijfbedrag met deze cheques te betalen Monizze breidt zijn gamma uit. Het bedrijf biedt al elektronische maaltijd-, eco- en cadeaucheques aan. Daar komen nu sport- en cultuurcheques bij. Monizze lanceert die nieuwe producten terwijl. De federale regering verlengt de geldigheidsduur van maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport- en cultuurcheques tijdelijk wegens de coronacri..

Nieuwe verlenging geldigheidsduur van diverse cheque

De Sport & Culture Pass (Sodexo) De Sport- en cultuurcheque (Edenred) De Chèque-vacances (ANCV) Tips voor uw bezoek Tel uw wisselgeld aan de kassa na. Nadien worden er geen klachten meer aanvaard. Briefjes van 200 € en 500 € worden alleen aan het onthaal aanvaard De geldigheidsduur van de sport- en cultuurcheques wordt verlengd tot 31 december 2020. De begunstigden van deze cheques, die normaal gesproken op een vaste datum op 30 september vervallen, hebben dus 3 extra maanden de tijd om hun sport- en cultuurcheques te gebruiken De sport- en cultuurcheques van Sodexo zijn geldig voor alle evenementen in Kursaal Oostende. Ze worden enkel aanvaard bij het kopen van evenemententickets (niet op waardebonnen) in de Box Office van Toerisme Oostende of aan de avondkassa. Als het bedrag van de gekochte tickets de waarde van de cheque overschrijdt, wordt het verschil door de klant bijbetaald

Nieuwe geldigheidsduur maaltijd-, eco-, sport-, cultuur

De sport- en cultuurcheques die vervielen op 30 september 2020, waarvan de geldigheidsduur al eerder tot 31 december 2020 verlengd werd, zouden besteed kunnen worden tot en met 30 september 2021. Voor de consumptiecheques wordt voorzien in een geldigheidsduur tot 31 december 2021. Dit advies van de NAR moet nog omgezet worden in de wetgeving. Bron Cultuur en sport creëren Brusselaars die openstaan voor de wereld. We verlagen de financiële drempels via sport- en cultuurcheques. We werken samen voor de grote infrastructuurprojecten met de andere beleidsniveaus en ondersteunen de kunstcentra en sportclubs Sport- en cultuurcheques worden verlengd tot en met 30 september 2021. De geldigheidsduur van de nieuwe consumptiecheques wordt ook van 7 juni 2021 tot 31 december 2021 verlengd. Deze uitbreiding is van toepassing op zowel elektronische als papieren cheques. Soort van cheque. Geldigheidsduur: principe. Vervaldatum Maak snel en eenvoudig een afspraak via afspraken.brugge.be of op het nummer 050 44 8000. Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein) 8000 Brugge T 050 44 800

Hoe je werknemers belastingvrij belonen met

Lunch Pass | Maaltijdcheques; Eco Pass | Ecocheques; Cadeau Pass | Geschenkcheques; Sport & Culture Pass | Sport- & Cultuurcheques Chèques-formation Chèque-formation Talen Chèque-formation Eco-Clima Sport en cultuurcheques twv 100 euro, geldig tot eind september 2021 Klik op 'Reserveer een sport-of culturele activiteit met consumptie vouchers' om een overzicht te krijgen van de partners. Of indien je kaart al geregistreerd is kan je via https://activ.monizze.be/ rechtstreeks een voucher aankopen. Klik vervolgens op museumpassmusées. Geef je gegevens in en bevestig je bestelling Maaltijdcheques, ecocheques en geschenkcheques · 6 maanden vanaf de datum waarop de cheques verstrijken · voor cheques die de periode van 01/10/2020 - 31/03/2021 verstrijken : Sport-en cultuurcheques: Vervaldatum op 30/09/21 i.p.v. 30/09/2020: Consumptiecheques: Vervaldatum op 31/12/2021 i.p.v. 07/06/202 Maar u kan de koopkracht van uw werknemers ook verhogen dankzij sport- en cultuurcheques. Sinds 1 juli 2006 zijn deze cheques vrijgesteld van sociale bijdragen. In een circulaire van 2 juni 2009 bevestigt de fiscus nu dat deze cheques onder dezelfde voorwaarden als sociaal voordeel worden beschouwd (niet als loon)

Decathlon Sportmateriaal, sportkleding, sportschoene

Monizze breidt zijn gamma uit. Het bedrijf biedt al elektronische maaltijd-, eco- en cadeaucheques aan. Daar komen nu sport- en cultuurcheques bij. Monizze lanceert die nieuwe producten terwijl een groot deel van de evenementensector nog altijd stil ligt door corona Covid-19: Maaltijdcheques, ecocheques en sport- en cultuurcheques blijven langer geldig Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders houdende de verlenging van de geldigheidsduur van de maaltijdcheques. De gemeente Sint-Jans-Molenbeek kondigt u met plezier de lancering aan van de operatie Molenbeek Sport- & Cultuurcheques 2019. Dit initiatief bestaat uit een financiële hulp van 50 euro, in de vorm van Sport- en Cultuurcheques en is bedoeld voor de Molenbeekse kinderen van 3 tot 18 jaar

Activ': Meer dan een sport- en cultuurcheque - Monizz

Weet iemand of je in de fnac bongo bon kan kopen met sport en cultuurcheques? door Thomas Geplaatst op 28 september 2020 10 september 2020. Weet iemand of je in de fnac bongo bon kan kopen met sport en cultuurcheques? Geplaatst in Geldzaken. Berichtnavigatie. Vorige Wat is het goedkoopste voor internet, zonder digibox Naast maaltijdcheques en ecocheques bestaan er ook sport- en cultuurcheques. Wat kan je hier hiermee doen en wie krijgt ze Maaltijdcheques, ecocheques, bepaalde geschenkcheques, maar ook sport- en cultuurcheques zullen langer geldig zijn. Dat wordt door verschillende bronnen aan de redactie van De Inspecteur op Radio 2 bevestigd. Een voorstel daarover wordt op de volgende ministerraad goedgekeurd De sport- en cultuurcheques worden verlengd tot 31 december van dit jaar. Een verdere uitbreiding van de geldigheid van de cheques is eventueel mogelijk, aldus De Block en Muylle, afhankelijk van hoe de situatie evolueert. 62% van de werknemers heeft recht op maaltijdcheques. 43% krijgt ook ecocheques

Sport en cultuurcheques - ABVV Agfa Gevaer

Visitez notre site en Français. Stad.gent est un site web néerlandophone. Nous avons sélectionné pour vous les articles et informations les plus pertinents en français / allemand / anglais. Visitez notre site en Français Besuchen Sie unsere Webseite auf Deutsch. Stad.gent ist eine niederländischsprachige Website Ecocheques, geschenkcheques, sport- en cultuurcheques en elektronische maaltijdcheques moeten binnen een bepaalde periode worden gebruikt om hun geldigheid te behouden. Om niet onderworpen te zijn aan RSZ-bijdragen moeten deze cheques - onder meer - een beperkte geldigheidsduur hebben (zie onderstaande tabel)

COVID-19: verlenging van de geldigheidsduur van diverse

De Molse oppositiepartij OPEN VLD+ vraagt om de sport -en cultuurcheques, die door bedrijven worden geschonken, om te ruilen naar Molse kadobonnen. Die kunnen dan besteed worden bij de lokale handelaars. Momenteel kan dat al in buurgemeente Geel, wat ervoor zorgt dat veel werknemers van bedrijven daar gaan shoppen en dus niet in Mol. En dat kan niet de bedoeling zijn, zegt de Molse oppositie De federale regering verlengt de geldigheidsduur van maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport- en cultuurcheques tijdelijk wegens de c.. Sport- en cultuurcheques Voor sport- en cultuurcheques gelden grotendeels dezelfde regels. Hier geldt er evenwel geen minimumbijdrage van de werknemer. Wel geldt er een maximumbedrag aan sport- en/of cultuurcheques dat per jaar kan worden toegekend: 100 EUR per werknemer. Deze cheques worden eveneens op naam van de werknemer afgeleverd en.

Coronavirus - verlenging geldigheidsduur maaltijdcheques, ecocheques en sport/cultuurcheques By Prato Legal 28 december 2020 No Comments Het wetsontwerp houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie dat werd aangenomen in de Kamer voorziet in de verlenging van de geldigheidsduur van maaltijdcheques, ecocheques en sport-en cultuurcheques Daar komen nu sport- en cultuurcheques bij. Monizze lanceert die nieuwe producten terwijl een groot deel van de evenementensector nog altijd stil ligt door corona. In de kijker. Z-Extra De Bertjes 2020, de award voor ondernemers, door ondernemers 28/12/20. Z-Mastercooks 26/12/20 S&R concipieert multifunctionele sport- en recreatiecentra waarin verschillende disciplines elkaar versterken: sport- en recreatiezwemmen, wellness, diverse zaal en buitensporten, fitness, horeca, speelparadijs, Cultuurcheques. De Roma aanvaardt SABAM-, Sport & Culture cheques van Sodexo en Edenred, Cadeau Pass van Sodexo en cultuur sjeks van Agrafa. We geven geen geld terug op deze cheques. Wens je tickets te kopen met cultuurcheques, dan moet je langs de ticketbalie komen Uitreiking eerste Sport- en Cultuurcheques 2015. woensdag, december 24, 2014 Moderator No comments. Met de Sport- en Cultuurcheque kunnen Zoetermeerse kinderen geboren in 2006 een korting van €100 krijgen bij de aangesloten sport- en cultuuraanbieders. Mariëtte van Leeuwen.

 • Led daglichtlamp aldi.
 • New Course St Andrews.
 • Camping a vendre Belgique.
 • Kitten met niesziekte gekocht.
 • Verandering navel.
 • Nieuwe moppen.
 • Fietsenwinkel Rotterdam Zuidplein.
 • Hartslag baby 130/140.
 • Beverwandeling Durbuy.
 • Nederlandse zangeres 1978.
 • Dromen over verbranden.
 • Surf wetsuit heren.
 • Nkd wax.
 • Geen tomatenpuree in huis.
 • Babybootcamp.
 • Welke partij is bij de tweede kamerverkiezingen van 15 maart 2017 de grootste.
 • U met puntjes Alt code.
 • Kokosolie recepten.
 • Sport photo.fr ventoux 2020.
 • Latte art boek.
 • BlockStarPlanet download PC.
 • Gesprekstechnieken verpleegkundige.
 • Straffen seksueel misbruik.
 • Marcel Boekhoorn net worth.
 • Soorten artikelgroepen.
 • Houdbaarheid appelazijn.
 • Canon serienummer lens.
 • De Loge van Marec.
 • Dorade oven aluminiumfolie.
 • Netflix Party installeren.
 • Mega Crawdaunt.
 • Gezonde ovenschotel met kip.
 • Houdbaarheid Ayahuasca.
 • Kamperen in Wit Rusland.
 • Geld verdienen hardlopen app.
 • Fietsvakantie Alpe d Huez.
 • Workshop pizza oven bouwen.
 • Fruitmand Albert Heijn.
 • Xhosa Black Panther.
 • Funda Houten Witmos.
 • Remigratie naar Nederland.